Us presentem el Mapa Topogràfic del Terme Municipal de Castellterçol , fruit de diferents passions i inquietuds personals: la cartografia, la toponímia i l'excursionisme en el meu àmbit geogràfic vital des del 2008, la vila de Castellterçol i el Moianès.

Hi trobareu un mapa topogràfic a escala 1:15.000 on hi podreu trobar localitzats, a part dels elements topogràfics, els principals elements del patrimoni natural i cultural del terme municipal de Castellterçol fora del nucli urbà. Hi veureu també la dèria personal per la precisió geogràfica de la localització dels elements sobre el mapa i l'estima per la toponímia, que ja per si mateixa esdevé un element patrimonial. La ubicació de tot el patrimoni (masies, poues de glaç, barraques de vinya, fonts, etc...) ha estat visitada i capturada mitjançant gps, procurant no incloure localitzacions errònies.

Per altra banda el patrimoni natural i cultural ha estat desglossat per tipologia en 6 finestres cartogràfiques interactives, on podreu visualitzar la localització precisa de l'indret i la seva fotografia. Aquestes són: masies, poues, barraques de pedra seca, altres construccions (dolmens, forns, etc..), fonts i  patrimoni natural.


                    

Cal recordar que aquesta mena de catàleg no és definitiu i que encara queden elements d'interès que no han estat representats, però tot i això hi trobareu els més remarcables. Si en coneixeu més ens ho podeu fer arribar omplint el següent formulari.
Esperem que gaudiu d'aquests llogarrets del Moianès.